یک هفته ای با اینستاگرم دوربین مداربسته کرد

پنجشنبه 20 خرداد ساعت شش بعد از ظهر یک گروه 60 نفره برای فروش 600 دوربین مداربسته اهدایی عازم بوستان ملت شدند . تعداد افراد درخواست کننده خیلی طولانی تر از 60 نفر بوده ولی مجموعه تصمیم میگیرد با همین تعداد این عمل را پیش غالب شود . 30 دختر و 15 پسر به یاور مجموعه با اهمیت کمپین که در مجموع 60 نفر می شدند با شال ها و لباس هایی سپید به گروه های بیست نفره تقسیم شدند . گروه اولیه در بوستان وی تا تجریش , تیم دوم در پارک ملت و خیابان ولیعصر و گروه سوم چهارراه سرو در بهروزی آباد را پوشش داده اند .

کمپینی که دوربین تصاویری از دوربین مداربسته و دوربین مداربسته دان‌های فوق‌العاده قشنگ
رزه دوربین مداربسته ای قرمز‌رنگ مهیا فروش بودن . این توشه نه از دستان کوچک کودکان فعالیت در سر چهارراه ها , این بار رزها با لبخندهای فروشندگانشان , به هم پا تراکت هایی برای آگهی فروخته می شدند . تمامی دوربین مداربسته ها در پهنا یک ربع به فرو دوربین مداربسته ش میرود تا جایی که کمپین تصمیم می‌گیرد یک سری دوربین مداربسته خریداری کند تا این حرکت نمادین بیش تر از پیش به دیده عابران و مردم بیاید .
دوربین مداربسته
حا دوربین مداربسته ل و هوای دربین کودک های مجموعه بی سابقه بود . چشم های برخیشان تر شده بود . وقتی هر مورد از آن‌ها خودشان را جای کودکان عمل می گذاشتند و برای فروش دوربین مداربسته ها در سمت مردم می رفتند جالب تر می شدند . سو دوربین مداربسته یکی‌از اجزای دارای اهمیت کمپین می گوید : «این بار مهربانی فروختیم و اعتماد گرفتیم . علاقه گذاشتیم و انرژی گرفتیم . »

شهرزاد می گوید : «برای این که در این کار با کودک های دوربین مداربسته فروش سر چهارراه ها تلاقی پیدا نکنیم مناطقی را شناسایی کرده بودیم . البته هنگامی هم که ناخودآگاه به آنا برخوردیم آنان کنار می رفتند تا ما بتوانیم کارمان را انجام دهیم . »

کارهایی ادامه دار

روز جاری عبور کرد و براساس گفته های علویان بیشتراز 22 میلیون تومان برای شادکردن دل 200 نوپا کار در کوره های داغ آجرپزی کمک شد . اما آمار این کودک ها فعالیت کم نمیباشد و انگار قرار نیز وجود ندارد قلیل شود . کارهایی که با وجود ممنوعیت عمل سخت برای کودکان و پذیرفتن صوری آن توسط جامعه ها , شادی و سلامت جسم و اعصاب و روان خردسالان را مبتلا جراحت به وجود می آورد .

کارهای پرخطری که براساس قسم نامه های بین المللی , که کشور‌ایران هم آنان‌را پذیرفته است , برای کودک ها ممنوع است . کار در کوره پزخانه ها یکی از آنهاست . از محمدحسین علویان تحت عنوان گزیده کوچک از پازل حمایت از کودک ها کار در رابطه با آینده این کمپین میپرسیم . وی اعلام می کند : «قرار است در آتی ای نزدیک با قسمتی از پول های مانده برای این خردسال ها برنامه هایی مانند بازدید از دوربین مداربسته شن وحش داشته باشیم . همینطور از همان آغاز که این ایده را طرح ریزی کردیم هدفمان این بود که در مناسبت های خاص از این کمپین استفاده کنیم و این یاری ها را برای این بچه ها مستمر کنیم . »